Lời đầu tiên xin chúc toàn thể ae 1 năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt. Mở hàng ngày đầu tiên nhận kèo con Lumia treo logo, file thì đầy rẫy nhưng mỗi tội IDM của mình ko tải dc mới đau. Nay mình up file lên để ae có kèo lấy mà phang


Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

Mới múc ok thêm 1 e nữa,, ko biết hẹn nhau ở đây mà đến đây hay quá...
SR BQT mình đang up file lên MediaFire !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]