Ae nào có rom stock tiếng việt con máy ViVa Cyti X6 cho mình xin với!
Xin chân thành cảm ơn!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]