Như tiêu đề em nhận máy trong tình trang mất nguồn kẹp dòng bấm nguồn kim treo 0.6A.k biết bắt đầu từ đâu mong anh em giúp đỡ cho giải pháp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]