Galaxy S3 Verizon I535 unlock + tiếng việt + fix 3g ok
Chỉnh băng tần để unlock
Edit tiếng việt trên nền rom stock 4.1.2,hard reset không mất tiếng việt
Fix 3g bằng APN manager pro
Không build tar vì khách không muốn mất dữ liệu
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]