galaxy ace (M240s) sạc báo nhưng không vào pin. sạc qua máy tính cũng không vào. AE nào gặp qua rồi giúp e với... thanks!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]