Như tiêu đề em có con galaxy ace cắm sạc vào thì máy báo bình thường, nhưng khi rút sạc ra là máy tự khởi động lại, bác nào làm qua chỉ giáo em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]