em đã up nhiều rom Kể cả của NAMNGUYEN tnhf hình vẫn ko cải thiện.bác nào có giúp em một tay!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]