máy bị lõi vào ch play nó thoát ra bấm phím cứng không ăn thua ae có file tools con này xin giúp thank ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]