Hiện tại mình có con iphone 5s rơi nước...sóng lúc nào đang tìm kiếm
Xem trên Fixitvn xử em U11_RF Nhưng xem trên sơ đồ con đó có 16 chân
Gỡ ra nó chỉ có 9 chân
Đã câu chân U11_RF không ăn thua vẫn sóng tìm kiếm
Ngày giờ đồng bộ cũng đã ok
Nhưng em nó vẫn gỏm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]