Biết gà nên lấy file thằng bạn tán qua cho nhanh kekek

Cài tiếng việt trên nền stock G928TUVS2COKC 5.1.1 ok
Hard reset không mất tiếng việt
Cài mặc định ngôn ngữ là tiếng việt lun để ae khỏi chọn lựa lại
Thay đổi logo khởi động nhà mạng
Xóa bớt app T-Mobile không cần thiết
File được flash qua Odin cực chuẩn
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]