em có cây nokia x bị chập vbat em kiểm tra thì thấy con diot gần cuộn dây đèn nóng em gỡ bỏ thì bật nguồn lên ok nhưng mất đèn màn hình em lấy con diot từ mên 1280 và x1-01 sáng đều k đc em định câu đèn cho nó nhưng đo theo hình này thì tất cả các đường đều thông hết chỉ thiếu mỗi con diot thôi nhưng em không có mên xác con này nên không có diot để thay vào bác nào bít con diot nó dùng chung máy nào chỉ giúp em với em cảm ơn nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]