Em vừa nhận 1 cây c1 01 cham nguôn trực tiếp 0.5A đã thay r15 va r47k ma ko hết ae nao lam qua xin giup đỏ cam on nhiu .

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]