Máy UMI3 của ông anh bị treo logo, chạy file nào flash lên cũng bị chớp tắt hoặc không có icon, may ra đi dạo quanh bờ hồ thế là có file cho ông anh để vào em nó, thế là e nó đã tỉnh, ông anh quên chụp hình khi tỉnh, nên bùn 1 giây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]