tình hình là e có con máy tablet pierre cardin h118 bị lỗi cảm ứng do úp nhầm rom, úp đủ thể loại nhưng vẫn bị đơ cảm ứng, bác nào cao thủ giúp e vs, e xin cảm ơn và hậu tạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]