cần giúp nokia 230 rớt nước sạc k báo gì. k nhận sim 1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]