như tiêu đề A , E có Rom tiếng việt con galaxy MEGA 6.3 cho mình xin . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]