Download:
-Firmware (*TOT):
-Driver:

-Flash tool:


  1. Download phần mềm và rom đính kèm
  2. Cài driver trên máy.
  3. Cài và crack flash tool
  4. Đưa diện thoại về DOWNLOAD MODE: tắt máy --> Volumn up + cắm cáp vàp máy tính.
  5. Trong Device manager, chọn “Ports (COM & LPT)”,...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]