như tiêu đề e nhận con 5830i mất nguồn, mở nguồn kim treo 0,1ap đã thay ic nguồn rồi vẫn zậy.máy còn đẹp k tắm nước hay va chạm gì cả.mong ae giup e voi thank a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]