như tiêu đề anh em nào có rom con này cho mình xin ạ!!!máy tình trạng treo logo.dùng phím cứng không có phần reset!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]