không hiểu sao e nhận máy của khách con s3 này khi chạy xong ngon lành thế mà khởi động thì lên dao diện lte là thôi. a e chỉ giáo với. e này đã qua thợ khác làm rồi ah.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]