Chào các bác. E có con 5s khi restore lỗi 4013 rồi màn hình xanh , đỏ . Sau đó e có gỡ màn , cảm biến, cam ra và restore thì ok. Hiện tại máy vẫn lên nhưng để hết pin or khởi động lại là màn hình đỏ ngay. Vậy các bác đã sửa rồi giúp e với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]