Đây cũng là 1 trong số những pand lỗi Camera của 4s
Đo thấy mất áp 1v8 từ U10 cấp cho Camera câu ok :D

Chụp post lên cho ace khi gặp làm cho nhanh khi có kèo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]