máy dùng bình thường lỗi chplay nên m up rom v8 aec chia sể úp xong bật rùng màn hình bị sọc.b nào có rom khác cho m xin với.
cám ơn ace trước.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]