như tiêu đề đã nói em nhận con 5s rơi nước vệ sinh sấy nước kỹ máy lên ok khách dùng được 1 tuần cầm ra nói ko lên nguồn . em nạp pin không thấy lên cắm vào máy tính báo chạy lại phần mềm em chay lại báo lỗi 14 . anh em nào gặp xin giúp . chúc anh em 1 năm mới mạnh khỏe kiếm được nhiều lúa :)

Chú ý: Tiêu đề cần đủ TÊN MÁY + TÊN BỆNH (đã edit)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]