như tiêu đề đã nói em nhận máy do up rom chết bác nào rom gốc FPT V cho em xin đang cần gấp lắm ạ . thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]