chia sẻ cho anh em gặp kèo múc cho lẹ nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] theo sơ đồ này ta lấy đầu cáp p-05b của volcano và làm theo hình nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ta lấy dấu chấm làm chân số 1 cáp này có 2 mặt 1 bên chẵn và 1 bên lẻ nha
ta hàn dây đỏ vào chân số (1) dây trắng vào chân số(2) dây xanh vào chân số (3) và dây đen vào chân số(5)
còn điện trở 56k không có thì ta lấy trong main nokia 1c0n 47k và 1 con 10k nối lại với nhau
1 đầu hàn vào chân số 5 còn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]