em có con lenovo a328 bị virut tự tải ứng dụng linh tinh về.bác nào có rom gốc cho em xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]