nhận cây míc nói sát vào míc đầu kia mới nghe thấy và có hiện tượng nói vọng lên loa .loa và míc trên vẫn bình thường .hiện tại chỉ mới thay cáp sạc nối tắt trở đường míc vẫn not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]