Cai a500h của mình sao lên 5.0.2 phím cảm ứng lại không ăn vậy mọi người có ai giống mình không fix dùm mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]