tình hình em nó cắm sạc lên pin và khởi động lại liên tục, sau đó lên bình thường
em up lên 4.2.1 giờ lại bị khởi động lại liên tục
sau khi up bằng odin xong thì khởi động lên logo và hình robot cứ như vậy khởi động đi khởi động lại
anh em xin cứu giúp ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]