• Dowload tất cả các file về giải nén rồi làm theo hướng dẫn bên dưới nhé


Video Hướng dẫn làm theoTool+Driver+adb_usb

  • Link rom stock:

Link rom tối ưu cho Lai Yuna
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]