tiếng việt + cho

Bước 1: Copy rom vào bộ nhớ trong của máy và Trên điện thoại mở ứng dụng Updater
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bước 2: Trong Updater, mở menu (bấm phím cảm ứng), chọn mục Select update package, chọn file rom zip rồi làm theo hình hướng dẫn, up xong máy tự reboot vào hệ điều hành
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]