em nhận key lenovo p629 vào các mục trong menu đòi mật khẩu,bác nào có toll+file+driver cho em xin với.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]