máy dùng bình thường lỗi chplay nên mình up rom v8 anh em chia sẻ úp xong bật rung màn hình bị sọc.anh em nào có rom khác cho mình xin với. cám ơn ace trước.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]