chạy lại thay pin ,thay sạc vẫn vậy ace làm qua giúp một tay.thank all4r


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]