anh em có sơ đồ câu phím 1202 chi tiết cho em xin với , em đang dính cây 1202 bị rớt đất liệt phím trờ về , 3 ,6,# , em đã đóng 2 con ic zin luôn rồi cũng vẫn y như cũ , đã lắc u luôn rồi , thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]