Root Samsung galaxy j ace SM-J110F

  1. Download the twrp &super
  2. Flash twrp from odin
  3. copy super user to phone internal memory or sd card
  4. install super user from twrp

Root cài tiếng Việt Galaxy J1 Ace SM-J110F 4.4.4 ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]