Tiếp theo bản [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mình từng Build trước đây.
Nay quyết định Build thêm một bản nữa ở Base DOJC đụng nóc gửi tặng đến toàn thể anh em !

Thông tin về Bản Rom :
* Rom được Việt Hóa Full 99% Tiếng Việt trên nền Stock G925TUVS3DOJC 5.1.1 Mới Nhất Hiện Nay. Handreset không mất Tiếng Việt.
* Đã Add sẵn Root (SuperSu v2.49) & PhilTouch Recovery 6.59.0 Tiện cho anh em vọc...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]