tình hình là đang chuẫn bị up room con này , do nó dính vi rút , NÓT 3 nhái

đây là file của em nó đã tãi về ok TÊN FILE N9006ZCUEND1_N9006CHNEND1_N9006ZCUEND1_HOME.tar.md 5

sau khi bấm home , power . và volum - trừ , dòng chữ vàng recovery mod hiện ra rồi tự nhiên nhảy sang màn hình chữ xanh và 8 dòng chữ tàu khựa

máy báo khách 5/5 rồi nhưng vẫn phải tìm cách làm cho sống máy trà khách thôi


tình hình nghe nói con này có thể bị chạy recovery bằng thẻ nhớ ko biết có anh em nào cho xin cái chi tiết rõ với ,

cho xin luôn cái tool diệt virut với nếu có , dạo này mấy thầy thím toản chơi pass *** cã lòng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]