Nhận máy khách nói rơi nước đã hơn 1 tháng nhưng ko có tiền đi sửa
-Mình đã vệ sinh và sấy.Kẹp nguồn chưa bấm nguồn kim treo 0.1a
-Gỡ bỏ con tụ(1)
-Gỡ bỏ con thạch anh(2)-vẫn treo 0.1a
-Gỡ bỏ tiếp con 6 chân(3).Kẹp nguồn đã thay đổi treo 0.04a
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


-Tiếp theo nhờ anh em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]