như tiêu đề,e đã up tất cả các file trên mạng nhưng vẫn bị treo logo,bak nào có file chuẩn xin chia sẻ giúp, e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]