iphone 4s chết wifi mà bluetooth vẫn còn , đã thay 2 wifi vẫn vậy
- đã thay l65 , diot fl10 , chân trên main vẫn đẹp , em thấy mất r48Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]