nhận máy trong tình trạng cham tai nghe , bật loa ngoài vẫn ok , nhấm vô lum báo chạm tai nghe , ae nào làm qua cho e hướng sử lý ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]