tnhu tieu de e nhan con zenphone 5 treo logo.may da qua tho khac lam, dong nay e chua chay bao gio, may ko vao dc flass boot.bak nao co cach nao xin giup d.e xin cam on


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]