Như trên e sửa cảm ứng 5s cạy 2 con ra giờ ko lên gì, bật đồng hồ dòng như vào dfu, bác nào biết giúp e với, tks ạ!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]