• Model name: Galaxy S6 Edge
  • Model: SM-G925K
  • Country: Korea (KT Corporation)
  • Version Android: 6.0.1 (Official)
  • Changelist: 61302269
  • Region code: LUC
  • PDA: G925KKKU3DPAD
  • CSC: G925KKTC3DPAD
  • MODEM: G925KKKU3DPAD[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]