• Model name: Galaxy S6 Edge
  • Model: SM-G925S
  • Country: Korea (SK Telecom)
  • Version Android: 6.0.1 (Official)
  • Changelist: 7037264
  • Region code: LUC
  • PDA: G925SKSU3DPAC
  • CSC: G925SRKC3DPAC
  • MODEM: G925SKSU3DPAC[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]