Firmware info

  • Model name: Galaxy S6 Edge
  • Model: SM-G925L
  • Country: Korea (LG Uplus)
  • Version Android: 6.0.1 (Official)
  • Changelist: 61302269
  • Region code: LUC
  • PDA: G925LKLU3DPAD
  • CSC: G925LLUC3DPAD
  • MODEM:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]