e nhận máy up rom tiếng việt nhưng tìm mãi không được,vậy anh em có rom này thì cho em xin nhé.
em cảm ơn trước ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]