như tiêu đề mình đã thay màn hình mới nhưng vẫn không tác dụng gì a e ai biết cách giúp mình với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]